Betterware
 
  Strona główna
  Możliwości
  Twój biznes
  Korzyści dla ciebie
  • Kredyt
  Co należy robić będąc przedstawicielem ?
  Ile możesz zarobić sprzedając?
  Pracuj mądrzej, a nie ciężej
  Nieograniczone możliwości
  Tabela rabatów
  Ważne pojęcia
  Zostań przedstawicielem Betterware .
  Kontakt
  Zawartość strony
  katalogi i wyprzedaże
Ważne pojęcia
Zysk Natychmiastowy (marża 30%)– kwota wynikająca z różnicy między ceną, po jakiej kupujesz produkty
w Betterware (cena Przedstawiciela – patrz cennik) a ceną katalogową, po której kupują Twoi Klienci. Zysk
Natychmiastowy zostawiasz sobie, do Betterware wpłacasz wartość podaną na fakturze.
 
Sponsorowanie– zapraszanie do współpracy osób do Twojej struktury sprzedaży (Grupy Osobistej) na
zasadach określonych przez Plan Marketingowy Betterware Poland (inaczej: rekrutowanie nowych osób).
 
Punkty– każdy produkt ma przypisaną określoną wartość punktową, stanowiącą podstawę do naliczania
rabatów i premii. 1 punkt to około 2 zł netto.
 
Grupa Osobista– Przedstawiciele, których zaprosiłaś/zaprosiłeś do współpracy, oraz ci, których zaprosili
Twoi Przedstawiciele oraz osoby zaproszone przez Przedstawicieli Twoich Przedstawicieli itd.
 
Grupa Liderska– Grupa Osobista o obrotach minimum 4 000 punktów Przedstawiciela, który osiągnął tytuł
Lidera.
 
Pierwsza linia– Przedstawiciele, których wprowadziłaś/wprowadziłeś do swojej struktury bezpośrednio „pod
siebie” (inaczej: pierwszy poziom).
 
Twoje Pieniądze– na Twoje Pieniądze składają się rabaty za wyniki, bonusy, jednorazowe nagrody pieniężne,
bonus za dynamikę rozwoju sieci
 
Rabaty– Rabaty to są kwoty naliczone od Twojego obrotu osobistego netto oraz od obrotu netto Twojej
osobistej grupy. Następnie są one dzielone na poszczególne osoby w grupie w proporcjach wynikających z
przysługujących Ci poziomów rabatów (od 3% do 15%).
 
a) Jeżeli jesteś Przedstawicielem Betterware to otrzymasz je jako wynagrodzenie za usługi rozwoju sieci
wykonywane w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, a podstawą wypłaty jest
prawidłowo wystawiona przez Ciebie faktura.
 
b) Jeżeli jesteś Stałym Klientem Betterware to otrzymasz upust od następnych zakupów, tzn. będziesz mógł
dokonać zakupów po znacznie obniżonej cenie. Będziesz miał niższą cenę, bo będzie ona obniżona o wartość
przysługujących Ci rabatów.
 
Bonusy– element kalkulacyjny Twojego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych i rozwoju
sieci. Bonus jest liczony od wartości od obrotów netto Twoich Grup Liderskich (Twoja pierwsza linia/poziom)
oraz Grup Liderskich drugiego, trzeciego, czwartego i kolejnych poziomów.
Wyróżniamy 4 rodzaje Bonusów: 10%, 1%, 0,5%, 0,25%. Naliczane od tytułu Menadżera (więcej informacji
w „Planie Marketingowym”).
 
Jednorazowe nagrody pieniężne– element kalkulacyjny Twojego wynagrodzenia z tytułu świadczenia
usług marketingowych i rozwoju sieci. To wynagrodzenie jest przyznawane w ramach ścieżki kariery dla
Przedstawicieli Betterware Poland.
 
Bonus za dynamikę rozwoju sieci– dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz
Betterware w zakresie marketingu i rozwoju sieci sprzedaży, przyznane w szczególności gdy zostanie
założony nowy podmiot gospodarczy zajmujący się rozwojem sieci sprzedaży produktów Betterware.
 
Cennik Przedstawiciela– wykaz produktów, znajdujących się w aktualnej ofercie sprzedaży (katalog/ulotka),
zawierający: kody dla każdego produktu, wartości punktowe, ceny dla przedstawiciela (brutto z Vat) i ceny
katalogowe dla klientów. Cennik ulega zmianie każdorazowo ze zmianą katalogu / ulotki.
 
 
   
Reklama  
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=